català español english
 
Inici Qui som? Línies de recerca Tesis Publicacions Projectes Recursos Descàrregues Intranet Mapa
 
   

  Corpus

  Eines per a la correcció i la traducció

  Gramàtiques

  Recursos lèxics i semàntics

  • Bases de dades verbals amb informació sintàctico-semàntica
   En aquestes bases de dades es descriuen les diverses construccions en què pot aparèixer un mateix verb.

  • Xarxes semàntiques
   S´ha treballat en les actualitzacions del WordNet de l´espanyol i el català. Les actuacions sobre aquestes xarxes semàntiques han estat diverses i estan integrades en el Multilingual Central Repository (MCR). El MCR inclou, a més, les versions de l´anglès, l´euskera i el gallec i ha estat construït conjuntament amb els grups TALP, IXA, IULA i U.de Vigo. 

   • Anotació interlingüística d´EuroWordNet amb la Top Concept Ontology  
    Anotació ontològica completa de la part nominal de WordNet 1.6 amb els trets semàntics definits en la EuroWordNet Top Concept Ontology. Atès que l´anotació s´ha realitzat sobre una versió de WordNet alineada a l´índex interlingüístic d´EuroWordNet (ILI) també es pot utilitzar per a qualsevol altre WordNet de qualsevol llengua que hi estigui ´mapejat´. Aquest WordNet annotat amb trets semàntics pot ser útil per a un gran nombre de tasques de processament semàntic.
    Referència:
    Álvez J., J. Atserias, J. Carrera, S. Climent, A. Oliver and G. Rigau (2008) Consistent annotation of EuroWordNet with the Top Concept Ontology. In Proceedings of The 4th Global Wordnet Association Conference. Szeged. Hungary. http://cv.uoc.es/~grc0_001091_web/files/Alvez-et-al-GWA2008.pdf
    Aquest recurs s`ha desenvolupat en el marc dels següents projectes:
    MEANING: Developing Multilingual Web-Scale Language Technologies. UE. IST Programme. FP5. IST-2001-34460 (2002-2005)
    KNOW. Desarrollo de tecnologias multilingues a gran escala para la comprension del lenguaje. Ministerio de Educación y Ciencia. TIN2006-15049-C03-02. (2006-2009)

   • Construcció automàtica de WordNet 3.0 per a l´espanyol i el català  
    A través de mètodes automàtics hem construït el WordNet 3.0 del català i hem completat el WordNet 3.0 de l´espanyol. Els mètodes aplicats són diversos i es basen en la traducció automática de corpus anotats, glosses de WordNet i l´ús de diccionarios bilingües i recursos enciclopèdics. 

   • Construcció manual del WordNet 3.0 de l´espanyol  
    Constitueix la primera versió disponible del WordNet 3.0 de l´espanyol. Es va crear a partir de l´adaptació del recurs ja existent per a l´anglès. S’ha dut a terme la traducció d’aproximadament unes 10.000 glosses, la qual cosa vol dir que estan disponibles unes 30.000 entrades lèxiques per a l’espanyol. La novetat que presenta aquesta versió és que el corpus de les defincions i els mots dels exemples estan etiquetats a nivell morfosintàctic i semàntic.
    + informació

   • WN-Toolkit  
    WN-Toolkit és un paquet d`eines per a creació semiautomàtica de wordnets en qualsevol llengua. Es basa o bé en diccionaris o bé en corpus paral·lels. S`ha desenvolupat dins del projecte SKR (Representación del conocimiento semántico). Ministerio de Ciencia e Innovación. TIN2009-14715-C04.
    Referència:
    Oliver A. (2014) WN-Toolkit: Automatic Generation of WordNets following the expand model. In Proceedings of the 7th International Global WordNet Conference. Tartu, Estonia.

  • Altres

   
 
Darrera actualització: 12/06/2018